درباره ما

کارپیس یک سیستم جستجو و سفارش برای انواع قطعات خودرو است. در کارپیس می‌توانید تمامی قطعات خودروی خود را بر اساس مدل و سال ساخت مشاهده کرده و همچنین شماره فنی یا Part Number هر قطعه را پیدا کنید. سپس می‌توانید بر اساس شماره فنی، قطعه متناسب با خودروی خود را سفارش دهید.