سوالات متدوال

شماره شاسی یا VIN کجاست؟

VIN را اغلب می توان در گوشه سمت چپ پایین داشبورد، جلوی فرمان و کنار در راننده پیدا کرد همچنین در اغلب خودرو‌های جدید با نگاه کردن به شیشه جلوی سمت راننده خودرو می‌توانید شماره شاسی یا VIN را مشاهده کنید. VIN ممکن است با توجه به برند خودروی شما در چندین مکان دیگر نیز مشاهده شود.

OEM برای خودروها به چه معناست؟

در خودروسازی و یا هر صنعت دیگری، OEM مخفف «سازنده تجهیزات اصلی/Original Equipment Manufacturer» است. بنابراین، قطعات OEM خودرو، قطعات رسمی و اصلی هستند که مستقیماً توسط سازنده وسیله نقلیه شما تولید می‌شوند.